FEMINISM: Varför feminism och inte equalism?

 

 
Bilder:Pinterest

Varför väljer jag mig att kalla mig för feminist och inte equalist och varför jag anser att feminismen är det som står för verklig jämställdhet på ett flertal nivåer.

Feminism-ett ord som hos vissa skapar en kallkår i ryggraden medans hos andra skapar en kraft så man sträcker lite extra på sig.

Feminismen , den som gett kvinnor rösträtt , den som gett oss p-pillret , gjorde oss kvinnor myndiga och feminismen som förenat kvinnor, hbtqi, människor med funktionalitet och rasifiserade i kampen om att få samma rättigheter och möjligheter som den vita mannen.

Att man oberoende av kön , sexuelläggning, funktionalitet och etnicitet ska ha samma rättigheter till det  sociala, politiska och ekonomiska.

Det har genom historien inte varit jämställt och är ännu inte i dag , vi som går under ovanstående termer får alltid kämpa lite extra , får genom vår livstid möta sexism och hat , vi måste alltid bevisa lite extra vad vi går för och vi måste alltid vara beredda på att försvara oss.

Feminism handlar om att erkänna rådande strukturer och normer , erkänna det patriarkala samhället och se att det inte är jämställt men att man tar upp kampen om att få ett samhälle där man oberoende av kön , etnicitet , funktionalitet och sexuellägning ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Feminismen erkänner och vill förändra.

Equalism säger att kvinnor och män är lika men erkänner inte strukturer och normer och för inte kampen för en förändring. Equalismen exkluderar alla utanför kategorin män medans feminismen inkluderar alla i samtalet och kampen för lika rättigheter.

Att använda just ordet feminism är även en styrka för alla icke cis-män , ett ord som höjer upp de som annars ständigt trycks ner , ett ord man känner styrka och systerskap med de som tidigare kämpat för våra rättigheter och den kamp vi sedan tar över.

Eftersom vi i dag inte har samma rättigheter och behandlas olika så är ordet feminism det jag använder tills dagen då vi är lika , då kan ordet Equalism passa men så länge vi strukturellt är underordnade tänker jag använda det ord som förenar och kämpar för allas lika rättigheter.

Så länge vi säger att vi är equalister och inte erkänner att vi behandlas olika beroende av kön , så länge män inte vågar ta i ordet och kvinnor inte kan kalla sig feminister för att de inte vill ses som några rabiata personer så säger det mycket om hur viktig feminismen är .

Feminismen kan skrämma , skrämma de privilegierade personer att de inte längre kan ha samma privilegier utan dela med sig , de hotar en ställning i vårt samhälle , en ställning som cis-män bör och ska dela med sig för vi alla har rätten till de privilegier som följer med att man har vit hy , är heterosexuell man utan någon funktionalitet.

Feminismen är en del av historian för mänskliga rättigheter och den som för oss framåt mot en värld där vi kan leva sida vid sida , där kärlek och respekt frodas och vi alla får växa som individer utan strukturer som är bromsklossar längs vägen. En utopi kan det kännas som-men det är vad som för oss framåt.

 

Jag vill avsluta med att säga att detta är första inlägget kring feminism och att fler kommer så känns det som jag missat något så kommer det komma i inlägg framöver samt så får ni gärna skriva förslag på ämnen ni tycker är viktiga och bör tas upp.

Kärlek.

 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress

Veckans like